4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Ü - (Yuxu Yozma - Ü)
- Ü -
Admin Tarix: Şənbə, 2009-06-06, 23:48:22 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Ülgüc
Yuxuda ülgüc gör ən adam ın oğlu olar . Ü lgüc, kin tutmağa, hüzn v ə ac ı da deməkdir.

Ürək
C əsarət, a ğıl, əliaç ıqlığa v ə ədalətə işarədir. Ür əyində qorxu və narahatl ıq olduğunu hiss etm ək, yuxunu görənin halal yola g ələcəyinə işarədir. Ür əyində a ğrı olması, tezliklə pislik ed əcəyinə, ür əyində xəstəlik hiss etmək, münafiq adam oldu ğuna işarədir .

Üşümək
Yuxuda üşüm ək müv əffəqiyyətsizliyinin səbəblərini özündə axtarman ın lazım olduğunu bildir ər.

Ütü
Yuxuda isti ütü görmək, çox a ğıllı insan olduğunuza amma ağılınızı yaxşı istifad ə etmədiyiniz üçün zərərə u ğrayacağınıza işarədir . Yuxuda bir şeyi ütül əmək, işlərin yaxşı olacağına işarədir.

Üzəngi
Yuxuda üz əngi görmək, səfərə ç ıxacağınızı bildir ər.

Üzüm
Yuxuda üzüm görm ək işdən çoxlu pul qazan ılacağına işarədir . Quru üzüm is ə çətinlik, hüzn və xəstəliyə işarədir. Ağ üzüm yaxşı hadis ələrə və şəfaya işarədir.

Üzük
Yuxuda üzük görm ək, yaxşıya işarədir. Üzük taxmaq, yeni iş ə at ılıb çox pul qazanmağa işarədir . Nigah üzüyü taxmaq göz əl və xoşbəxt evlilik deməkdir.

Üzmək
Yuxusunda üzdüyünü gör ən adam çox müvəffəqiyyətli iş s əfərinə ç ıxacaq. Çirkli suda üzdüyünü gör ən adam pis yollardan pul qazanacaq mənas ındadır.

Ünvan
Ünvan almaq və ya vermək qohum və dostlar ınızı ziyar ət edəcəyiniz mənas ını verir .


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Ü - (Yuxu Yozma - Ü)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2021