4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Ş - (Yuxu Yozma - Ş)
- Ş -
Admin Tarix: Şənbə, 2009-06-06, 23:52:05 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Şabalıd
Yuxunu gör ənin ya da yax ınının xəstələnəcəyinə v ə çətinliyə işarədir.

Şaftalı
Yuxuda şaftalı almaq pul qazanmaq deməkdir. Subay kişi üçün bu yuxu, z əngin və yaxşı xasiyyətli biriylə evlənmək deməkdir. Saftalıları ağacda görm ək isə məşhur və imkanlı ail ədən qız almaq mənas ındadır. Evlil ər üçün yuxuda saftal ı görm ək evdə gözəl dolan ışıq, dinclik v ə xoşbəxtlik işarəsidir.

Şagird
Yuxuda şagird, xoşb əxtliyə işarədir.

Şahmat
Yuxuda şahmat oynamaq, s əfərə ç ıxmağa v ə ya fayda gətirməyən işlərlə məşğul olmağa işarədir. Oyunu uduzmaq dərdə, udmaq problemlərin öhdəsindən gəlinəcəyinə işarədir.

Şalvar
Yuxuda köhn ə və c ırıq şalvar geym ək ac ıya işarədir. Göz əl və yun şalvar, rəngi nə olursa olsun çox yaxşı məna verir.

Şal
Yuxuda şal görm ək, çox yax ında torpaq ya da tarla alacağına işarədir. Yuxuda çiyinin ə şal atmaq subay qad ın üçün ərə gedəcəyinə işarədir.

Şam
Yuxuda şam yandırmaq əlinizə q ısa zamanda bol pul keç əcək deməkdir. Yanar ş am görmək, sa ğlamlıq v əziyyətinizin çox yaxşı olacağına işarədir. Şamın söndüyünü görm ək isə xəstəliyə tutulaca ğınıza işarədir .

Şamdan
B əzəkli şamdan müvəffəqiyyət simvoludur. Şamdanda şam yanması d ərdlərin geridə qald ığını x əbər verir. Üstü qiym ətli daşlarla bəzədilmiş şamdan pul və xoşb əxtlikdir.

Şam ağacı
Yuxuda şam görm ək daim xeyirə yozulur - m üv əffəqiyyətə, xoşbəxtliyə, qismətə, murada işarədir. Yamyaşıl şam artıq xoşb əxt olaca ğınız zamanın g əldiyini göstərər.

Şeh
Yuxuda şeh görmək, göz yaşına işarədir.

Şeytan
Yuxuda şeytan görm ək məqsədlərinizə çatmaq üçün etdiyiniz pisliklərə və hiylələrə art ıq son verm əlisiniz mənas ındadır. Əg ər yuxuda şeytanı mə ğlub etməniz , bəzi təhlükələri, çətinlikləri və pislikləri aşmaq üçün kifayət qədər gücə sahib oldu ğunuza işarədir .

Şəkil
Ş əkil çəkmək, həyat ınızdan v ə işinizd ən məmnun oldu ğunuzun əlamətidir Bu yuxunu kas ıb görmüs ə xəstəliyə işarədir. Yuxunu gör ən zəngin insansa, yaxşı mənadad ır.

Şərab
Yuxuda yoldaşlarıyla birlikd ə içki içmək, gözəl vaxt keçirmək, çox pul qazand ıracaq iş d əyişikliyinə işarədir. T ək şərab içdiyini görmək, çox əsəbiləşib kədərlənəcəyin xəbər gələcəyinə işarədir.

Şəhid
Yuxuda ş əhid olmaq ya da görmək hörm ətli mövqelərə yüksələcəksiniz deməkdir.

Şimşək
Yuxuda şimşək çaxmas ı, çox sevin əcəyiniz xəbər almaq deməkdir. Şimş ək çaxarkən hava işıqlanırsa yuxunu görənin gələcəyi çox yaxşı olacaq deməkdir.

Şiş
D əmir şiş görmək, işləriniz çox yaxşı olacaq, qazandığınız pulla güclənəcəksiniz deməkdir.

Şüşə
Yuxuda şüş ə görmək xoşbəxtlik və etibar qazanmaq mənas ındadır. Əg ər şüşə q ırılmışsa hüzn v ə ac ı x əbərə işarədir.

Şorba
Rahat h əyat ınız olacaq dem əkdir. Şorba içmək maaşınızın artacağına, biznesinizin böyüyəcəyinə işarədir.

Şum
Yuxuda şum görm ək, zənginlik və rifaha işarədir.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Ş - (Yuxu Yozma - Ş)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2021