4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - S 2 - (Yuxu Yozma - S)
- S 2 -
Admin Tarix: Şənbə, 2009-06-06, 23:53:52 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Sandıq
Sandıq, haradan g əldiyi müəyyən olmayan qismətdir. Yuxunu gör ən subaysa, q ısa zamanda evl ənər.

Sarı
Yuxuda sarı r əngdə paltar geymək, xəstəliyə işarədir.

Sarıq
C əmiyyətin qaymaqları ilə bir yerdə olaca ğına, onların m əlumatlar ından v ə təcrübələrindən faydalanaca ğınıza işarədir .

Sərxoş
İşl ərinizin pis getməsinə, ailəniz narahatl ığina işarədir .

Sarımsaq
Yuxuda sarmısağ görm ək dərdli dövrdən sonra, əlinizə pul keçəcək və maddi dərddən xilas olacaqs ınız dem əkdir.

Sel
Yuxuda sel evlilik h əyat ında b əzi çətinliklər yaşanacağına işarədir. Bu yuxu işinizd ən istefa verəcəyiniz ya da sa ğlamlığınızın pozulacağı dem əkdir.

Səbət
Dolu s əbət görmək və ya daşımaq, yaxında böyük uğurlar qazanacağınızı xəbər verir. Boş s əbət, hüzn və çətinliklərin işarəsidir.

Sərçə
Yuxuda s ərçə görmək, yax ında doğulacaq oğluna işarədir . S ərçə tutdu ğunu görm ək, çox yaxşı uşağın olacağına işarədir.

Sərgi
İşl ərinizdə müvəffəqiyyətli olacaqs ınız, qazandığınız pulla mülk alacaqsınız deməkdir.

Sərvət
Yuxusunda s ərvətə sahib oldu ğunu görm ək, tan ımadığı insanlarla əlaqələrində diqqətli olmanızdan x əbər verir.

Səs
Yuxuda insanın q əribə səslər eşitməsi lakin səsləri tan ıya bilm əməsi, özünü maraqland ıran problem haqqında doğru olmayan x əbər alaca ğına işarədir .

Siqaret
Yuxuda özünü siqaret ç əkərkən görmək, çətinlikdən sonra müvəffəqiyyəti ifad ə edir. Siqaret almaq yeni planlarınızın olmasına işarədir .

Sehirbaz
H əyat ınızda b əzi yeniliklərə işarədir. Bu yenilikl ər ətraf ınızdakı insanları çox çaşdıracaq .


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - S 2 - (Yuxu Yozma - S)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2021