4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - R - (Yuxu Yozma - R)
- R -
Admin Tarix: Şənbə, 2009-06-06, 23:54:52 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Ramazan
Ramazan il ə əlaqədar yuxular, hər vaxt xeyirə yozulur. Z ənginlik, bərəkət, sa ğlamlıq dem əkdir.

Rahibə
Yuxuda rahib ə görmək, dürüst həyat sürməniz laz ım olduğuna işarədir .

Rahib
Yuxunu görm ək qad ınsa, hamil ə qalaca q, kişis ə işlərində müvəffəqiyyət qazanacaq dem əkdir.

Rəqəm
Yuxuda r əqəm görən adam ın işl əri aç ılacaq, çox pul qazanacaq .

Rəf
Yuxuda r əf görmək, həyat ınızın rəvan davam edəcəyinə və çox gözəl günlər keçirəcəyinizə işarədir.

Rels
Yuxuda qatar relsi gör ən, çox uzun səfərə ç ıxa r.

Resept
Yuxuda resept görm ək, yüngül narahatl ıq keçir əcəyinizə işarədir.

Rəndə
Yuxuda r əndə görmək, pul itkisinə u ğrayacaqsınız dem əkdir.

Rəssam
Yuxuda r əssam, hər vaxt müvəffəqiyyət sayələr .

Reyhan
Yuxuda reyhan görm ək sağlamlıq, rahatl ıq v ə çox gözəl bir insanla xoşbəxt yaşayacağına işarədir.

Riyakarlıq
Bu yuxunu gör ən adam, yax ın yoldaşı t ərəfindən aldad ılar .

Roket
Yuxuda roket görm ək, çox böyük müvəffəqiyyət qazanacaq və xoşbəxt olaca ğınız bir adamla göz əl eşq yaşayacaqsınız deməkdir.

Roma
Yuxuda Roma ş əhərinin görülməsi, maraql ı eşq mac əralar ı yaşayacağınıza işarədir .

Roman
Yuxuda roman oxuduğunu görm ək, gərəksiz işlərlə məşğul olduğunuzdan xəbər verir.

Rentgen
Yuxuda rentgen görm ək sa ğlamlığınızın pozulacağına işarədir .

Rüşvət
Yuxuda rüşv ət alsan ız əlinizə pul keç əcək.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - R - (Yuxu Yozma - R)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2021