4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Ö - (Yuxu Yozma - Ö)
- Ö -
Admin Tarix: Şənbə, 2009-06-06, 23:56:07 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Övliya
Yuxuda m ələk, övliya kimi müqəddəs varl ıqlar görm ək daim yaxşıya yozulur. Böyük xoşb əxtlik və rahatl ığı bildir ər. Yuxunu gör ən adam maddi mənəvi qazanca çatar. Övliyanın türb əsi yax ındadırsa ziyar ət etməlisiniz.

Öskürmək
Yuxuda öskürm ək, şikay ət edəcəksiniz deməkdir. Öskür ərkən bəl ğ əm ç ıxarmaq d ərdlərinizdən xilas olaca ğınıza işar ədir.

Öküz
Öküz görm ək, pulunuzun və mal ınızın artmasına işarədir . Öküz almaq yaxşılıq edəcəyinizə işarədir. Öküz satmaq işl ərinizin pis gedəcəyinə işarədir. Öküzün sizi qovduğunu görməniz sizi d ərdli günlər gözlədiyi kimi yozulur.

Öldürmək
Biri ni öldürmək, onunla yaxşı yoldaş olacağını göstərər.

Ölüm
Yuxuda ölü görm ək xeyirə yozulur. Ölmüş insanların yuxu al əmində söylədikləri do ğru çıx ı r. İnsan özünü ya da başqasını yuxuda ölmüş görs ə, onun əxlaq ının pozulmasına işarədir . Ölünün güldüyünü görm ək vicdan ınızın təmiz olmasina işarədir .

Önlük
Yuxuda önlük geymək , yeni paltarlar alacağına işarədir. Yuxuda önlük yamamaq, yeni eşq mac əras ı dem əkdir.

Öpmək
Yuxuda öpm ək, istədiklərinizi reallaşdıracaqsınız deməkdir.

Ördək
Yuxuda uçan ya da göld ə üzən ördək görmək, dinclik içində həyat ınızı davam etdir əcəyinizə, həyat ınızdan m əmnun oldu ğunuza işarədir .


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Ö - (Yuxu Yozma - Ö)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2021