4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - N - (Yuxu Yozma - N)
- N -
Admin Tarix: Şənbə, 2009-06-06, 23:57:04 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Nal
Nal bəxtin açılmasına v ə u ğurlu hadis ələrə işarədir. Yolda nal tapan adam nin qarşısına, heç gözləmədiyi anda gözəl fürsət ç ıxa r.

Nalbənd
Yuxusunda nalb ənd görən adam, çox gözəl xəbərlər alar.

Namaz
Yuxuda qibl əyə do ğru namaz qıldığını görm ək, dünya və axirətdə xeyirə işarədir. Qibl əyə do ğru deyil başqa tərəfə namaz qıldığını görm ək, dindən ç ıxacağınıza işarədir . C ənazə namaz ı qılmaq uzun ömürə işarədir.

Nanə
Yuxuda yaşıl nan ə pul deməkdir. Yuxusunda nan ə y ığan adam az işl ə çox pul qazanar. Nan ə almaq böyük v ə sevindirici qismətdir.

Nar
Qışda nar yuxusu görm ək xeyirlidir. Qırmızı nar z ənginliyə işarədir. Yetişmiş narları yığmaq, z ənginliyə, kal yığmaq x əstəlik və hüznə işarədir.

Ney
Yuxuda ney v ə ya qaval çal maq, oyun v ə əyləncəyə, bəzən də rahatl ıq v ə xoşbəxtliyə işarədir.

Nəbz
Yuxuda n əbzin vurdu ğunu görm ək , sa ğlamlığa işarədir .

Nərdivan
Yuxuda n ərdivan ç ıxmaq, mövqelərə çatma ğa işarədir . N ərdivan enmək çox əhəmiyyətli fürsəti qaç ırmağa işar ədir. N ərdivan ın qırıldığını görm ək rəqibinin onu mə ğlub ed əcəyinə işarədir.

Nikah
Yuxusunda tanımadığı qadınla evl əndiyini görənin, oruc və ya namaz kimi fərzləri yerinə yetirməsinin laz ım olduğuna işarədir . Yuxuda evl əndiyini görən q ız is ə tezliklə ərə gedər .

Nişanlanmaq
Yuxuda nişanlanmaq gözlədiyi fürsətin gələcəyinə işarədir.

Noxud
Yuxuda noxud görm ək, tezliklə göz əl xəbər alaca ğınıza işarədir .
Notarius
Yuxuda notarius görm ək, xeyirə şərh olunmaz. H ərəkətlərinizdə diqqətli olun .

Nuh Peyğəmbər
Yuxuda Nuh peyğ əmbəri görmək, uzun həyata işarədir.

Nur
Yuxuda nur, işıqlıq, do ğru yol dem əkdir. Kafir adam bu yuxunu görsə İslama, Allaha doğru dönər - tövb əyə işarədir. Qaranlıqdan sonra işıqlığa çıxarsa, yoxsulluqdan z ənginliyə catar.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - N - (Yuxu Yozma - N)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2021