4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - M 1 - (Yuxu Yozma - M)
- M 1 -
Admin Tarix: Şənbə, 2009-06-06, 23:59:25 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Mantyor
Yuxuda mantyor görm ək, tezliklə çox pul qazandıracaq iş ə at ılacağınız m ənas ındadır.

Maneə
Yuxuda mane ənin aşılması, adamın ən böyük məqsədinə murad ına çatması dem əkdir.

Makiyaj
Yuxuda makiyajla əlaqədar bir şey görmək yaxşıya yozulmaz.

Mağaza
G ənc kişi üçün faydalı işə işarədir. Qadın üçün ail ə həyat ının göz əl, ömürünün uzun olaca ğına işarədir .

Maaş
Yuxusunda maaş aldığını görm ək, əldən böyük miqdarda pul ç ıxacağına ancaq bundan daha artığını əldə ediləcəyinə işarədir.

Medal
Medal il ə mükafatland ırılmaq, qabiliyy ətlərinizin sonunda mükafatland ırılacağına v ə işinizdə ən yüksək mövqeyə ç ıxacağınıza işarədir .

Mağara
İnsanın yuxusunda mağara görm əsi, həyat ı boyunca kür əyini söykəyə biləcəyi böyüklərə və ustadlara işarədir.

Məğlubiyyət
Yuxuda m ə ğlub olunduğunun görülm əsi qalib gəlinəcəyinin işarəsidir.

Məhəllə
Yuxuda m əhəllə görmək qonşularınızla bəzi problemlər yaşayacaqsınız deməkdir.

Məhkəmə
Yuxuda m əhkəmə görmək çətinlik və şiddətlə işarədir.

Məhkum
Yuxuda m əhkum görən adam pis xəbərlər alar.

Mahmız
İşl ərinizin q ısa müdd ət pozulaca ğına ancaq t əkrar düzələcəyinə işarədir.

Məqalə
Yuxuda m əqalə yazmaq maraqland ığınız h ər işdə müvəffəqiyyət qazanacaqs ınız dem əkdir.

Makaron
Yuxuda makaron kiçik z ərərlərə u ğrayacaqsınız dem əkdir.

Manqal
İşl ərinizin düzələcəyinə işarədir .

Mənzərə
Yuxuda m ənzərə görmək müvəffəqiyyətli və hörmət sahibi olaca ğınız m ənas ındadır.

Marqarin
Yuxuda marqarin yem ək, mədə narahatl ığı olduğuna işarədir .

Masa
Yuxuda masanın üz ərində yeməkləri haz ır görm ək varl ığa, üstü boş masa görm ək, yoxsullu ğa işarədir .

Massaj
Yuxuda masaj i stirahətə ehtiyac ınız olduğunu bildir ər.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - M 1 - (Yuxu Yozma - M)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2020