4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Q 2 - (Yuxu Yozma - Q)
- Q 2 -
Admin Tarix: Bazar, 2009-06-07, 00:02:39 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Qaz
Qaz görmək ətraf ınızda sizd ən faydalanmaq istəyənlər var deməkdir.

Qazanc
Yuxuda çoxlu g əlir təmin edildiyinin görülməsi, tərsinə, əlinizdən pul ç ıxacağına işarədir .

Qəza
Yuxuda qan çıxmadığı t əqdirdə qəza yaxşıya yozulur.

Qılınc
H əyat ınızla əlaqədar planlar ınızı reallaşdırmaq üçün h ərəkətə keçəcəyinizə işarədir.

Qaranquş
Uzun müddətdir x əbər ala bilmədiyiniz adamla qarşılaşacaqsınız deməkdir.

Qırmızı
Yuxuda qırmızı görm ək yax ında romantik eşq yaşayacaqsınız dem əkdir.

Qıtlıq
Dolanışıq ç ətinliyinə düşərək, çətin dövr keçirəcəyinizə işarədir.

Qığılcım
Ömürünüzün sonuna q ədər çətinlik içində yaşayacağınıza, çətinliklərlə məşğul olacağınıza işarədir.

Qız
Yuxusunda qız uşağı gör ən adamın çox dərddən sonra xoşbəxtliyə çatacağına işar ədir.

Qıfıl
Yuxuda qapını qıfıllamaq, h əyatda hamıdən şübhə etdiyinə və yax ın yoldaşlarını incidəyəcəyinə işarədir .

Qoç
Qoç, ş ərəfli və hörmətli adam a işarədir . Qoç b əsləmək, rəqibini mə ğlub ed əcəyinə işarədir.

Qol
Yuxuda qollarınən olmadığını görm ək, başqaları tərəfindən qorundu ğuna işarədir .

Qonşu
Yuxusunda qonşu görm ək bəzi dedi-qodulara u ğrayacağınız m ənas ındadır.

Qorxu
Əg ər yuxuda qorxursunuzsa, şüur altında bəzi qorxular ınızın olduğuna işar ədir.

Qüllə
Əlverişsiz davranışlarınız h əm sizə həm də ətraf ınızdakı insanlara z ərər verir deməkdir.

Qum
Keçmişd ə yaşadığınız çətinlikləri art ıq yaşamayacaqsınız m ənas ındadır.

Qum saatı
Vaxtınızı heç faydası olmayacaq işl ərlə sərf edirsiniz deməkdir.

Qumar
Yuxuda qumar oynayıb udmaq, pis v ə şəxsiyyətsiz insanlarla qarşılaşmağa işarədir .

Qundaq
Yuxuda körp ə qunda ğı görm ək, çox yax ında muradına çatacaqsan m ənas ındadır.

Qurani Kərim
Yuxuda quran görm ək, yaxşılıqların, gözəlliklərin və xoşbəxtliklərin işarəsidir. Çox göz əl yuxu olan Quran görmək yuxu sahibinin Tanr ı t ərəfindən i qorundu ğunun işar əsidir. X əstə adam yuxusunda Quran ı K ərimi görsə, xəstəlikdən xilas olar. Quranı K ərimi sat ın aldığını görs ə, o adam hər cür pislikdən xilas olar.

Qurbağa
Çox ağıllı v ə məlumatl ı yoldaşınızın olduğuna v ə onun öyüdlərinə əhəmiyyət verməniz laz ım olduğuna işarədir .

Quraqlıq
Tezliklə yaxında bolluq v ə bərəkətlə qovuşulacaq mənas ındadır.

Qədr gecəsi
Yuxuda Q ədr gecəsini görmək, işlərində müvəffəqiyyətli olaca ğına, muradına çatacağına v ə Allah ın sevimli qulu olduğuna işarədir

Qurban bayramı
Yuxusunda Qurban bayramı görmək sevincə , istəyə və hər cür təhlükədən qurtuluşa işarədir.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Q 2 - (Yuxu Yozma - Q)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2020