4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - K 3 - (Yuxu Yozma - K)
- K 3 -
Admin Tarix: Bazar, 2009-06-07, 00:03:48 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Kükürd
Yuxusunda kükürd görm ək, yor ğun olunduğuna v ə bir müddət istirahət etməniz laz ım olduğuna işarədir .

Kül
Çox yaxında qazanclı v ə pul gətirəcək işlərə başlayacağına işarədir.

Kağız
Yuxuda kağız görm ək murad ınıza çatacaqsınız dem əkdir.

Kahin
Yuxusunda kahin gör ən insan daha əvvəl eşq yaşadığı biriylə təkrar eşq yaşanacağına işarədir.

Kələm
Yuxuda k ələm həyat ınızda ç ətinlik yaşayacaqsınız deməkdir.

Kran
Yuxuda kran il ə əlaqədar hər şey yaxşıya, bolluğa, sağlamlığa, işlərin yaxşı olacağına və gözəl xəbərlər al acağına işar ədir.

Kloun
Yuxuda kloun görm ək yax ında ölüm x əbəri alacağına işarədir.

Kartof
Kartof çör ək, yeni və çox pul gətirəcək işə başlamağa işarədir..

Kompas
Ətrafınızdakı t əcrübəli insanlar ın tövsiy ələrinə uyman ız lazım olduğuna işarədir .

Külək
Yuxuda yüngül kül ək yeni hadisələrə, yeniliklərə, gözəl gedəcək iş həyat ına işarədir . S ərt külək, bütün həyat tərzinizin dəyişəcəyini xəbər verir. İsti kül ək insan ın d əyişiklikdən narahat olaca ğını bildir ər.

Kar
Yuxuda kar olduğunuzun görülm əsi pis şeylərə yozulur.

Kəndir
Yuxuda k əndir görmək, pis və hüzn verici xəbərin al ınacağına işarədir .

Kosmos
Kosmosa getdiyini görm ək, yuxunu görən adamnin yeni hadisələrə şahid olacağına işarədir. Bu yuxunu gör ənin etibar ı v ə inanc ı artar.

Kino
Yuxuda kino il ə əlaqədar bir şey görmək, sevdiyiniz insanlarla gözəl vaxt keçirəcəyinizə işarədir.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - K 3 - (Yuxu Yozma - K)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2020