4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - K 2 - (Yuxu Yozma - K)
- K 2 -
Admin Tarix: Bazar, 2009-06-07, 00:04:20 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Kasa
Dolu kasa qism ətə, boş kasa hüznə işarədir. Qızıl v ə ya gümüş kasa, çox pul qazanmağa və müvəffəqiyyətli iş həyat ına işarədir .

Kabab
Yuxuda kabab bi şirmək asan yolla pul qazanacaqs ınız dem əkdir. Kabab yem ək əhəmiyyətli xəstəlik deməkdir.

Keçi
Keçi görm ək murad ınıza çatacağınıza işarədir . Keçinin hücumuna uğradığınızı görm ək, ətrafdak ı insanlara diqq ət yetirmək laz ım olduğu m ənas ındadır. .

Kəfən
K əfən görmək, do ğum ya da ölüm x əbərinə işarədir.

Kəkələmə
K əkələmə görmək, uşaq sahibi olacağınıza işarədir.

Kəklik
Yuxuda k əklik görmək, ətraf ınızdakı insanların hörm ətini qazanacaqs ınız dem əkdir. K əklik əti yemək ailədə problemə işarədir.

Keçəl
Keç əl adam, dərdlərin gəldiyinə işarədir.

Kəpənək
Z ənginlik və uğurun müjdəsidir.

Kamança
Yuxuda kamança görm ək, işlərinizdə tələsmənizin laz ım olduğunun x əbəridir.

Kəmər
Yuxuda k əmər görmək, dərdli vəziyyətə düşüləcəyinə işarədir. Həyat ınıza t əsir edəcək və sizə u ğursuzluq g ətirəcək biriylə tan ış olacaqsınız.

Kəpək
Yuxuda k əpək, böyük maddi qazanc ın əldə ediləcəyinə işarədir.

Kəlbətin
Yuxusunda k əlbətin görən adam, öz səhvi ucbatından dərd içinə düşə r.

Kərpic
Yuxuda k ərpic ya da kərpic ev, qız uşağının müjdəsidir.

Kərtənkələ
Yuxuda kərtənkələ düşmənlərinizin hücumuna u ğrayacağınız m ənas ını verir .

Karvan
Qonaq deməkdir. Uzaq yerdən sizə çoxlu qonaq gələcəyinə işarədir.

Kisə
Yuxuda dolu kis ə ömürünüzün sonuna qədər rahat həyat sürəcəyinizə işarədir. Boş kis ə görmək isə əksinə youulur .

Kökə
Yuxuda kök ə bişirmək və ya yemək şəxsi həyat ınızda xoşb əxtlik mənas ındadır.

Körpə
Körp ə xəbərdir. Əg ər körpə gözəlsə yaxşı xəbərdir. Çirkin, cılız, sısqa körp ə pis xəbər və ya dedi-qodudur.

Kart
Qumar oynamaq, maddi çəyinliyə işarədir. Yuxuda əyləncə məqsədiylə kart oynay ırsınızsa muradınıza çatacaqsınız dem əkdir.

Köç etmək
Köç etdiyinizi görm ək, xəstələnəcəyiniz mənas ını verir .

Kometa
Yuxuda kometa, böyük s ərvət qazanaca ğınızın v ə bəxtinızın açıldığının işarədir. Kometa n ə qədər parlaqsa sərvətdə o qədər böyük olar.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - K 2 - (Yuxu Yozma - K)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2020