4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - K 1 - (Yuxu Yozma - K)
- K 1 -
Admin Tarix: Bazar, 2009-06-07, 00:04:46 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Kətan
Yuxuda k ətan geymək işlərinizdə müvəffəqiyyətə və zənginliyə işarədir .

Kəfgir
D ərdlərdən q ısa zamanda xilas olacağınıza işarədir .

Kövsər
Kövs ər cənnət çaylar ından birinin adıdır. İnsan yuxusunda c ənnətdə olub Kövs ər çay ından içdiyini görs ə tövbə etməlidir.

Kibrit
Ümid etm ədiyiniz anda həyat ınızda əhəmiyyətli dəyişikliklər olacaq.

Kilsə
Yuxuda kils əyə girmək yuxunu görən in subaydırsa evlənəcəyinə, evli isə uşaq sahibi olacağına işarədir.

Kirayə
Yuxusunda ev kiray əyə götürən adam, əhəmiyyətli sənəd imzalayacaq .

Kirpi
Yuxuda kirpi görm ək, həyat ınızdakı yeni dövr ə, əhəmiyyətli qərarlar verəcəyinizə və işlərinizdə müv əffəqiyyətə işarədir .

Kitab
Yuxuda kitab görm ək, gücə və yüksələcəyinə işarədir.

Kompot
Yuxusunda kompot iç mək az sonra göz əl günlərə çataca ğına işarədir .

Konsert
Yuxuda konsertd ə musiqi dinləmək, müvəffəqiyyətə və ortaq işə işar ədir.

Kreslo
Yuxuda kresloya oturmaq, reallaşmayacaq əməllərinizin və səhv düşüncələriniz oldu ğuna işarədir .

Koma
Özünü koma halında görm ək, qarşılaşacağınız pis hadisənin sizə çox təsir edəcəyinə işarədir.

Konserv
Yuxusunda konserv gör ən adam ın keçmişd ə qalan işlərlə məşğul olacağına, işlərinizin pisləşəcəyinə, qayğılı dövrlər keçirəcəyinizə işarədir.

Küftə
Yuxuda küft ə görənin gonbulluq dərəcəsində iştahlı olduğuna və bu vərdişindən imtina etməsi laz ım olduğuna işarədir .

Kölə
Köl ə görmək sizi qorxudan və sizə narahatl ıq ver ən şeylərdən xilas olacaqs ınız dem əkdir. Köl ə oldu ğunu görm ək əməyinin qarşılığını alacağına və iş həyat ında yüks ələcəyinə işarədir.

Kömür
Yuxusunda kömür v ə ocaq görmək pul v ə mal qazanacağına işarədir .

Körpü
Yuxuda körpü b əzi çətinliklərin öhdəsindən gələcəyinizə işarədir.

Köpük
B ütün işlərdə müvəffəqiyyətə çatacaqs ınız dem əkdir. Sizi çox yaxşı g ələcək gözləyir.

Kor
Yuxusunda adamın özünü kor olaraq görm əsi onun hər işə at ılmaması lazım olduğunu v ə bu insan ın s əhv etməsini gözləyən düşmənlərinin oldu ğunu göst ərər.

Körük
Kifay ət qədər səy göstərməsəniz dolan ışıq ç ətinliyinə düşəcəksiniz deməkdir.

Kənd
Yuxuda k ənd görmək çox işlə yorulduğunuza, istirahət etməniz laz ım olduğuna işarədir .

Kral
Yuxuda kral görm ək, iş həyat ında müv əffəqiyyətə qovuşacağınıza işarədir.

Kraliça
Yuxuda kraliça il ə əlaqədar yuxular, ümumiyyətlə pula və şərəfə işarədir.

Krem
Əg ər sa ğlamlığınıza diqq ət yetirməsəniz ciddi xəstəliyə tutula bilərsiniz deməkdir.

Kassa
Əliniz ə ya çoxlu pul keçəcəyinə ya da əlinizdən çoxlu pul ç ıxacağına işarədir .


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - K 1 - (Yuxu Yozma - K)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2020