4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - İ - (Yuxu Yozma - İ)
- İ -
Admin Tarix: Bazar, 2009-06-07, 00:05:57 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
İşıq
Yuxuda işıq ç ətinlikdən sonra rifaha və dincliyə qovuşmaq mənas ındadır.

İbadət
Yuxuda ibad ət etdiyini görən adam çətinliklərindən və problemlərindən xilas olar.

İflas
Yuxuda müflisl əşmək çox qazancl ı işl ə məşğul olmaq deməkdir.

İşçi
Yuxusunda t ərləmiş işçi görən adam ın, başına f əlakət gələ bilər. Əg ər yuxunu görən adam işçinin tərini silsə, rahatlayacaq deməkdir.

İnad
Yuxuda inad v ə ya inadc ıllıqla əlaqədar bir şey görmək, o yuxunu görənin işlərində müvəffəqiyyətli olaca ğına işarədir .

İynə
Yuxuda iyn ə görmək, sa ğlamlığınıza daha çox diqq ət laz ım olduğuna işarədir . B əzi dərd və uğursuzluqlara uğrayacaqsınız deməkdir.

İlahi varlıqlar
M ələk, övliya kimi ilahi varl ıqlar görm ək yaxşıya işarədir.

İmam
Yuxusunda imam gör ən adam iş həyat ında yüks ələr, yaxşı mövqeyə sahib olar.

İmperator
Yuxusunda imperator gör ən adam ın bəxtı yaxşı olacaq . Eyni zamanda yaxşı keçm əyəcək səfərə ç ıxılacağını bildir ər.

İmtahan
İmtahan qorxusu yeni iş c əhdinə işarədir. Uğurlu i mtahan, d ərddən xilas olmaq, imtahandan kəsilmək müvəffəqiyyətsizlik, pis xəbər deməkdir.

İmza
Bu yuxunu görən adam q ısa müddət ərzində dərdlərindən xilas olacaq.

İnci
İnci almaq elm və fəzilət sahibi olmaq və xalq tərəfindən sevilmək deməkdir.

İncil kitabı
Yuxuda İncil görm ək Müsəlman üçün səhvlərinə diqqət yetirsə pul və xoşbəxtlik deməkdir.

İnək
Qadın üçün evlilik, kişi üçün z ənginlik mənas ındadır.

İnsan
Yuxusunda tanımadığı adamı gör ən insan işlərində birindən kömək alacaq deməkdir.

İntihar
İntihar g ənclik ça ğının d ərdli, yaşlılığın rahat olacağına işarədir.

İp
Yuxuda ip görülməsi, uzun ömürə işarədir, yaxşı xəbərlər deməkdir.

İpəkqurdu
İp əkqurdu gözəl və çal ışqan biriyl ə evlənmək mənas ındadır. İp əkqurdunun öldüyünü görmək, qayğılı dövrə keçir əcəyinizə işarədir.

İpək
İp ək saf, yaxşı niyyət, yüksəlmə və müvəffəqiyyətə işarədir.

İrin
Yuxuda b ədəndə irin ç ıxması böhtana uğrayacağınıza işarədir . B ədəndən irinin axd ığını gör ən adam ın bütün ç ətinliklərindən qurtulacağına v ə rifaha qovuşacağına işarədir.

İş
Yuxuda özünü iş yerind ə görm ək maddi çətinliyə düşəcəyinə işarədir.

İşarə
Yuxuda özünü kiməsə işarə verərkən görmək, girişəcəyiniz yeni işlərdə yax ın yoldaşlarından köm ək al ınacağına işarədir .

İçalat
Yuxusunda içalat gör ən adam ın arxasından dedi-qodu edilir dem əkdir.

İşgəncə
Yuxuda işg əncə görən rifaha, dincliyə çatar.

İz
Yuxuda bir izi izl əmək, yeni işlərə at ılacağınıza işarədir .

İtirmək
Yuxuda bir şeyi itirdiyini görm ək, keçmişdə yaşadığınız günlərdən ötrü dar ıxdığını ifad ə edir.

İlan
Yuxuda ilan görm ək düşmən deməkdir. Yuxuda ilanı evd ə görmək düşmənin sizə pislik edəcəyinə işarədir.

İldırım
Yuxuda ildırımın ev ə düşməsi, evdəkilərin çətin, qayğılı zamanlar keçirəcəyinə işarədir. Özünü ild ırım vurduğunu görm ək, çox əhəmiyyətli xəstəliyə tutulaca ğınızı ifad ə edir.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - İ - (Yuxu Yozma - İ)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2020