4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - X - (Yuxu Yozma - X)
- X -
Admin Tarix: Bazar, 2009-06-07, 00:06:31 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Xalça
Z ənginlik və bollu dan x əbər verir. Xalça, imkanlı yoldaşlara sahib olacağınızı ifad ə edir. Xalça üz ərində gəzdiyini görmək, xoşbəxt olaca ğına işarədir .

Xəmir
X əmir yo ğurduğunu gör ən adam öz səyi sayəsində müvəffəqiyyətli qazanar.

Xəncər
Yuxuda x əncər güc, qüvvət mənas ını verir . Əlind ə xəncər oldu ğunu gör ən adam güclənər.

Xaraba
Xarabada olduğunu gör ən adamın bütün ümidi puç, q ism əti ba ğlanar.

Xəritə
İş h əyat ınızda canınızı sıxan b əzi dəyişikliklər olacaq. Lakin qısa müdd ətdə işlər yoluna düşəcək.

Xəstə
Yuxusunda x əstələndiyini görmək sa ğlamlığın yaxşı olduğunu izah edir .

Xəyanət
X əyanətə u ğramaq, çətinlik deməkdir.

Xidmətçi
D ərdli günlərdən sonra, maddi bax ımdan rifaha qovuşacaqsınız m ənas ındadır.

Xoruz
Xoruz d ərdlərin keçəcəyini bildirir.

Xurma
Yuxuda xurma almaq və yemək, halal qazanca, quru xurma xəstəliklərinə dərman tapaca ğına v ə əyləncəli zaman keçirəcəyinə işarədir.

Xərçəng
Yuxusunda x ərçəng görən, adam müxtəlif çətinliklərin ard ından rifaha qovuşacaq m ənas ındadır. Əg ər xərçəng canl ıdırsa , əlinizə çoxlu pul keçəcək deməkdir.

Xirda pul
Müv əffəqiyyətsizliklə nəticələnəcək iş müqavilələriniz olacaq. X ırda pul tapdığını görm ək, həyat ınızın nizama gir əcəyi mənas ındadır.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - X - (Yuxu Yozma - X)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2020