4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - G - (Yuxu Yozma - G)
- G -
Admin Tarix: Bazar, 2009-06-07, 00:07:30 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Göy qurşağı
Xoşb əxtliyin və müvəffəqiyyətin xəbəridir. M əşğul olduğunuz hər işdə müvəffəqiyyət qazanacaqsınız dem əkdir.

Göy
Yuxuda s əmaya ç ıxmaq, hüznə işarədir . Əg ər nərdivanla ç ıxırsınızsa, bu, müv əffəqiyyət və şöhrət sahibi olaca ğınız m ənas ını verir .

Göl
Sakit göldə qay ıqla g əzmək, xoşbəxt olacaqs ınız dem əkdir.

Göz
Siz ə zərər vermək istəyən adam ın sizi müşahid ə etdiyini xəbər verir.

Göz yaşı
Bu adam bütün dərdlərindən qurtulub rahatlaşar. Bu yuxu sevinc v ə xoşbəxtlik kimi də şərh oluna bilər.

Göyərçin
Yuxuda göy ərçin gözəl xəbər deməkdir.

Güc
Yuxusunda qüvv ətləndiyini görən adam həyat ında da qüvv ətli olar.

Gülmək
Q əhqəhələrlə güldüyünüzü görmüsünüzsə yeni yoldaşlar tapacaq və məşğul olduğunuz hər işdə müvəffəqiyyət qazanacaqsınız.

Gül
Yeni açan gül yığmaq g ənc q ızsa q ısa müdd ətə ərə gedər. Bağçasında gül ağacı gör ən kişi peşəsində uğur qazanar. Eyni yuxu qad ın tərəfindən görülübsə bu, bərəkət, şöhrət və xoşbəxtliyə işarədir.

Gümüş
Gümüş dinclik, xoşb əxtlik, gözəl xəbər və xeyirli qismətə işarədir.

Günəş
Z ənginliyin və xoşbəxtliyin işarəsidir. Gün əşin qürubunu görməniz bəzi qərarları verməzdən əvvəl yaxşıca düşünməniz laz ım olduğuna işarədir .

Gecə
İş h əyat ınızda b əzi problemlər yaşayacaqsınız. Canınız sıxılacaq lakin güclü olmağa çalışın.

Gəlin
G əlin sevinc, dinclik, gözəl xəbər və yax ınlaşan göz əl günlər deməkdir.

Gəlin paltarı
G əlin paltar ı geydiyini gör ən adam subaydirsa dərhal evlənər.

Geyim
Cırılmış, köhn əlmiş geyimlər tanımadığınız adamın siz ə pislik edəcəyi mənas ındadır. T əmiz və yeni geyimlər varl ığın x əbəridir.

Gözətşi
Yuxuda göz ətçi görmək, qüvvət və qüdrət ifad ə edir.

Gözləmək
Özünüzü birini gözl əyərkən görmək, elmdə irəliləməyə və ya dini inanclar ınızın azalacağına işar ədir.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - G - (Yuxu Yozma - G)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2021