4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - D - (Yuxu Yozma - D)
- D -
Admin Tarix: Bazar, 2009-06-07, 00:08:55 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Dam
Ciddi olmayan x əstəliyə tutulacaqs ınız dem əkdir.

Dağ keçisi
Ş əxsiyyətsiz və əxlaqs ız adama işarədir .

Dağ yolu
Ç ətinliklərdən və hüznlərdən xilas olaca ğınıza işar ədir.

Dağ
Yuxuda dağ xeyirə yozulur. Dağları seyr etm ək, öhdəsindən gəlinməsi çətin olan bəzi işləri həll etdiyiniz üçün mükafatland ırılacağınız m ənas ını verir .

Dalğa
Yuxuda dalğalı d əniz görmək çətinliklədə olsa müvəffəqiyyət qazanacazınızı ifadə edir.

Dəvət
Bir yer ə dəvət olnmaq pis hadisələrlə qarşılaşacaqsınıza işarədir.

Dəyirman
Xalqın ç ətinlik və sıxıntılardan xilas olaraq bolluq v ə bərəkətə qovuşması deməkdir.

Dəli
Yuxusunda d əli görən adam, yeni insanlarla tan ış olar.

Dəniz
D əniz yuxular ı yaxşıya işarədir . D ənizdə üzdüyünü görən adam səfərlərə ç ıxar .

Dəri
D əri ilə əlaqədar yuxu görmək həm iş həm eşq həyat ında uğur qazanmağa işarədir .

Dəvə
B əzi problemlərlə qarşılaşacaqsınız ancaq səbr etsəniz bu probleml əri aşa bilərsiniz deməkdir.

Dəvəquşu
Hamədan xəbərsiz çoxlu pul qazanacaq və zəngin olacaqs ınız.

Diş
X əstəliyə tutulaca ğının işar əsidir. Dişl ərinizin töküldüyünü görmək, yax ında pis x əbər alaca ğınız m ənas ındadır.

Doğum
Doğum yuxusu ç ətinlikdən xilas olmaq deməkdir.

Doktor
İş h əyat ınızda olan düşmənlərə işarədir.

Donuz
Uğursuzluq dem əkdir.

Dondurma
Dondurma yem ək müvəffəqiyyətin işarəsidir.

Dodaq
Dolğun yumşaq dodaqlar xoşb əxtlik və gücdən xəbər verir.

Düymə
Yeni düym ə, imkanlı , insanlara və sizə hörmət edən biriylə evlənəcəksiniz deməkdir.

Donqar
Ümumiyy ətlə xeyirə yozulmaz, pis xəbərin əlamətidir.

Dəstəməmaz almaq
Xoşbəxtliyə və uğurlu həyata işarədir.

Dəbilqə
Yuxuda d əbilqə görmək, döyüş deməkdir.

Döşək
Yuxuda döşək görm ək, rahatlaşmaq mənası verir.

Daraq
Yuxuda yeni daraq görm ək yola ç ıxılacağının işar əsidir.

Daş
Yuxuda daş görm ək, toy ya da nişan ediləcəyinə işarədir.

Dovşan
Yuxuda sür ətli qaçan dovşan görmək, açılması lazım olmayan sirr ə işarədir.

Dərzi
Yuxuda d ərzi görmək, ədalətli biriylə tan ış olulacağına işarədir .

Dırnaq
Yuxuda dırnaq k əsmək pis hadisəyə işarədir.

Duz
Yuxuda duz gör ən adam həyat ında b əzi dəyişikliklər etmək istəyir ancaq ətraf ındakılar buna icaz ə vermir deməkdir.


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - D - (Yuxu Yozma - D)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2021