4 U  
Sizin Üçün
[Yeni Mesajlar· İştirakçılar· Forum Qaydaları· Axtar· RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Z 2 - (Yuxu Yozma - Z)
- Z 2 -
Admin Tarix: Şənbə, 2009-06-06, 23:27:53 | Mesaj # 1
Generallisimmus
Qrup: Administratorlar
Mesaj: 66
Status: Oflayn
Zəngin
Yuxuda z əngin birini görmək çox qayğılı dövr keçirdiyinizə işarədir.

Zibil
İş h əyat ında müv əffəqiyyətsizliyə və ad ınızın b əzi pis hadisələrə qar ışacağınıza işar ədir..

Zibilyığan
Yuxuda zibilyığan olduğunu görm ək gənc kişi üçün iş həyat ında yüks əlməyə, orta yaşlı kişi üçün iş həyat ında az ç ətinlik olaca ğının işar əsidir.

Zireh
Sizi h ər mövzuda dəstəkləyəcək dostlara sahib oldu ğunuza işarədir .

Zəng
Yuxuda z əng səsi eşitmək gözəl hadisələrə işarədir.

Zindan
Çox güv əndiyiniz işdə xəyal q ırıqlığına uğrayacaqsınız dem əkdir.

Zirvə
Mübariz olduğunuzdan daim problemlərin öhdəsindən gələcək, müvəffəqiyyət qazanacaqsınız dem əkdir.

Ziyafət
Bu yuxular daim xeyir ə yozulur.

Ziyarət
Yuxuda bir ini ziyar ət etmək, xoşbəxtlik deməkdir.

Zurna
Uzun müddətdir görüşm ədiyiniz yoldaşınızla görüş deməkdir.

Zürafə
Çox göz əl və sərfəli s əfərə ç ıxacağınıza işarədir .


RIOCOMP
 
MÜZAKİRƏLƏR » ƏYLƏNCƏ VƏ İSTİRAHƏT » Yuxu Yozma » - Z 2 - (Yuxu Yozma - Z)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright RIOGROUP © 2021